เวิร์ดเพรส

ด้านล่างคุณควรจะใส่ข้อมูลการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของคุณ ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูล โปรดติดต่อโฮสท์ของคุณ

ชื่อของฐานข้อมูลที่คุณต้องการใช้งานเวิร์ดเพรส
ชื่อผู้ใช้ MySQL ของคุณ
…และรหัสผ่าน MySQL ของคุณ
คุณควรจะได้รับข้อมูลนี้จากเว็บโฮสท์ของคุณถ้า localhost ไม่ทำงาน
ถ้าคุณต้องการใช้งานการติดตั้งเวิร์ดเพรสหลายเว็บในฐานข้อมูลเดียวกัน โปรดเปลี่ยนด้วย